more

精彩瞬間

您現在所在的位置:主頁 > 語文知識 >

精選普通話水平等級測試易錯詞語練習3

時間:2017-09-15 09:52作者:admin 瀏覽次數:

普通話水平等級測試易錯詞語練習L-Q:
    L
1.邋暹 lā ta 2.拉家常 lá 3.丟三落四 là 4.書聲瑯瑯 láng 5.嘮叨 láo 6.落枕 lào7.奶酷 lào 8.勒索 lè 9.勒緊 lēi 10.擂鼓 léi 11.贏弱 léi 12.果實累累 léi 13.罪行累累 lěi 14.擂臺 lèi 15.罹難 lí 16.瀲滟 liàn 17.打量 liáng 18.量入為出 liàng 19.撩水 liāo 
20.撩撥 liáo 21.寂寥 liáo 22. 望 liào 23.趔趄 liè qiè 24.惡劣 liè25.雕鏤 lòu 26.賄賂 lù 27.棕櫚 lǘ 28.掠奪 lǜe
M
1.抹桌子 mā 2.陰霾 mái 3.埋怨 mán 4.耄耋 mào dié 5.聯袂 mèi 6.悶熱 mēn 7.捫心自問 mén 8.憤懣 mèn 9.蒙頭轉向 mēng 10.蒙頭蓋臉 méng 11.靡費 mí 12.萎靡不振 mǐ 13.靜謐 mì 14.分娩 miǎn 15.酩酊 mǐng dǐng 16.荒謬 mìù 17.脈脈 mò 18.抹墻 mò 19.驀然回首 mò 20.牟取 móu 21.模樣 mú
N
1. 羞赧 nǎn 2.呶呶不休 náo 3.泥淖 nào 4.口訥 nè 5.氣餒 něi 6.擬人 nì 7.隱匿 nì 8.拘泥 nì 9.親昵 nì 10.拈花惹草 niān 11.寧死不屈 nìng 12.泥濘 nìng 13.忸怩 niǔ ní 14.執拗 niù 15.駑馬 nú 16.虐待 nüè
O
1. 偶然 ǒu
P
1.扒手 pá 2.迫擊炮 pǎi 3.心寬體胖 pán 4.蹣跚 pán 5.滂沱 pāng tuó 6.彷徨 pang 7.炮制 páo 8.咆哮 páo xiào 9.炮烙 páo luò 10.胚胎 pēi 11.香噴噴 pèn 12.抨擊 pēng 13.澎湃 péng pài 14.紕漏 pī 15.毗鄰 pí 16.癖好 pǐ 17.否極泰來 pǐ 18.媲美 pì 19.扁舟 piān 
20.大腹便便 pián 21.剽竊 piāo 22.餓殍 piǎo 23.乒乓 pīng pāng 24.湖泊 pō 25.居心叵測 pǒ 26.糟粕 pò 27.解剖 pōu 28.前仆后斷 pū 29.奴仆 pú 30.風塵仆仆 pú 31.玉璞 pú 32.匍匐 pú fú 33.瀑布 pù 34.一曝十寒 pù
Q
1.休戚與共 qī 2.蹊蹺 qī qiāo 3.祈禱 qí 4.頎長 qí 5.岐途 qí 6.綺麗 qǐ 7.修葺 qì 8.休憩 qì 9.關卡 qiǎ 10.慳吝 qiān 11.掮客 qián 12.潛移默化qián 13.虔誠 qián 14.天塹 qiàn 15.戕害 qiāng 16.強迫 qiǎng 17.勉強 qiǎng 18.強求 qiǎng 19.牽強附會 qiǎng 
20.襁褓 qiǎng 21.翹首遠望 qiáo 22.譏誚 qiào 23.怯懦 qiè 24.提綱挈領 qiè25.鍥而不舍 qiè 26.愜意 qiè 27.衾枕 qīn 28.傾盆大雨 qīng 29.引擎 qíng 30.親家 qìng 31.曲折 qū 32.祛除 qū 33.黢黑 qū 34.水到渠成 qú 35.清癯 qú 36.瞿塘峽 qú37.通衢大道 qú 38.齲齒 qǔ 39.興趣 qù 
40.面面相覷 qù 41.債券 quàn 42.商榷 qiè 43.逡巡 qūn 44.麇集 qún
 

上一篇:精選普通話水平測試易錯詞語練習2

下一篇:精選普通話水平等級測試易錯詞語練習4

分享到:
广东快乐十分个人计划