more

精彩瞬間

您現在所在的位置:主頁 > 語文知識 >

精選普通話水平等級測試易錯詞語練習4

時間:2017-09-18 10:55作者:admin 瀏覽次數:

普通話水平等級測試易錯詞語練習R-X:
R
1.圍繞 rào 2.荏苒 riěn rǎn 3.稔知 riěn 4.妊娠 rèn shēn 5.仍然 réng 6.冗長 rǒng
S
1.繅絲 sāo 2.稼穡 jià sè 3.堵塞 sè4.剎車 shā 5.芟除 shān 6.潸然淚下 shān 7.禪讓 shàn 8.訕笑 shàn 9.贍養 shàn 10.折本 shé 11.懾服 shè 12.退避三舍 shè 13.海市蜃樓 shèn 14.舐犢之情 shì 15.教室 shì 16.有恃無恐 shì 17.狩獵 shòu 18.倏忽 shū 19.束縛 shù fù 
20.刷白 shuà 21.游說 shuì 22.吸吮 shǔn 23.瞬息萬變 shùn 24.慫恿 sǒng yǒng 25.塑料 sù 26.簌簌 sù 27.雖然 suī 28.鬼鬼崇崇 suì 29.婆娑 suō
T
1.趿拉 tā 2.鞭撻 tà 3.叨光 tāo 4.熏陶 táo 5.體已 tī 6.孝悌 tì 7.倜儻 tì tǎng 8.恬不知恥 tián 9.殄滅 tiǎn 10.輕佻 tiāo 11.調皮 tiáo 12.妥貼 tiē 13.請帖 tiě 14.字貼 tiè 15.慟哭 tong 16.如火如荼 tú 17.湍急 tuān 18.頹廢 tuí 19.蛻化 tuì 20.囤積 tún
W
1.逶迤 wēi yí 2.違反 wéi 3.崔嵬 wéi 4.冒天下之大不韙wěi 5.為虎作倀 wèi chāng 6.齷齪 wò chuò 7.斡旋 wò 8.深惡痛疾 wù jí
X
1.膝蓋 xī 2.檄文 xí 3.狡黠 xiá 4.廈門 xià 5.纖維 xiān wéi 6.翩躚 xiān 7.屢見不鮮 xiān 8.垂涎三尺 xián 9.勾股弦 xián 10.鮮見 xiǎn 11.肖像 xiào 12.采擷 xié13.葉韻 xiè 14.紙屑 xiè 15.機械 xiè 16.省親 xǐng 17.不朽 xiǔ 18.銅臭 xiù19.星宿 xiù 
20.長吁短嘆 xū 21.自詡 xǔ 22.撫恤金 xù 23.酗酒 xù 24.煦暖 xù 25.眩暈 xuàn yùn 26.炫耀 xuàn 27.洞穴 xué 28.戲謔 xuè 29.馴服 xùn 30.徇私舞弊xùn

更多河南普通話等級考試的相關信息請關注河南普通話報名網!

上一篇:精選普通話水平等級測試易錯詞語練習3

下一篇:語文知識中的古詞今譯

分享到:
广东快乐十分个人计划